תנאי שימוש באתר ומדיניות ביטולים

 1. מסמך תנאי שימוש ורכישה זה יגדיר את הזכויות והחובות שלך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת הזמנת סדנאות, מוצרי תוכן או מוצרים ושירותים אחרים באתר הוק –hook.co.il

  1. חובת עיון בתנאי שימוש:
   עלייך לעיין בתנאי השימוש בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין הוק | עוסק פטור  033182262 (“העוסקת”), אשר מפעילה את האתר. כתובת בית העסק: סופר שלום 8, גדרה. אם מסיבה כלשהי אינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו, עלייך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע מרכישה או הזמנה של מוצרים או שירותים דרך האתר.
  2. המוצרים:
   האתר מאפשר לרכוש מגוון מוצרים, לרבות: סדנאות, הרצאות, חומרי קריאה, חומרי הדרכה, ספרים (להלן: יחדיו: “ספרים”) וכן פעילויות אחרות ושירותי קידום ושיווק (להלן יחדיו: “פעילויות”) וכן מוצרים נוספים אשר יוצעו מעת לעת לרכישה באמצעות האתר (להלן: "המוצרים"). 
  3. הגבלת גיל:
   רכישת מוצרים ושירותים על ידך באתר מותנית בכך שעלייך להיות מעל גיל 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. 
  4. מדיניות אספקת מוצרים:
   4.1 העוסקת תספק את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבידי העוסקת.

  4.2 אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא, אין באפשרות העוסקת לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שנמסר לא יחויב. אולם, אם חויבת בטעות, את מתבקשת להודיע על כך במייל meitalbz120@gmail.com  ונדאג לזיכוי מתאים. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם העוסקת, בה יפורט מתי למיטב הערכת העוסקת יתחדש המלאי ותינתן לך הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה.

  4.3 אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, העוסקת לא יהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.

  1. פרטיות:
   5.1 הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עלייך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.
   5.2 הפרטים האישיים שמסרת ותימסרי בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של העוסקת. אף שאינך חייבת לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. העוסקת לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.

  5.3 אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, העוסקת לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אלייך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אל העוסקת, בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת, או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

  1. אחריות אישית:
   6.1 האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בו והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link) ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולשת לדף אינטרנט פעיל.
   6.2 האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר/עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
   6.3 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  2. אחריות מוצר:
   7.1 אחריות המוצר- האתר אחראי לטיב המוצר המוצג בו וזאת כמקובל וכל עוד עמדה הלקוחה בתנאים הנדרשים. שימוש שאינו בתום לב במוצר מהמוצרים המוצעים לרכישה באופן ישיר מהעוסקת ו/או שימוש שאינו הולם יבטל את האחריות של האתר והעוסקת.
   7.2 במקרה של מחלוקת בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר השימוש בו, מסכימים הצדדים מראש כי בכל מחלוקת ו/או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי העוסקת ו/או האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל לפי ערכו ביום התביעה. 
   7.3 העוסקת אינה מתחייבת כי בכל עת המוצרים והשירותים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.
   7.4 למען הסר ספק, כל מוצר שהינו מוצר ישיר של העוסקת הינו מוצר באחריות העוסקת וכל מוצר אחר/הטבה/אירוע/כתבה/מוצר דיגיטאלי אחר יהיה באחריות נותן השירות/העסק אשר נהנה מהפלטפורמה אותה נותנת העוסקת באתר.

  7.5 אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה, או אם ברצונך לשנות פרטי משלוח לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח, יש לפנות אל נציגות העוסקת באמצעות המייל meitalbz120@gmail.com  או בטלפון 0509933328 -והעוסקת או מי מטעמה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

  1. ביטול עסקה:

  8.1 ביטול רכישת פעילויות  – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ-7 ימים קודם למועד תחילת השירות.  על ספר, קורס דיגיטלי ופגישת לייזר אין החזר בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪.במידה ובוצעו 4 פגישות או יותר לא יהיה החזר כספי ליתרת התהליך. במקרה של סיום ההתקשרות התשלום הינו 500 שח + מע"מ לכל שעת מפגש שהתקיים (פרונטלי,זום,טלפוני)

  8.2 ביטול רכישת מוצרים דיגיטליים: חומרי קריאה, מנוי לתוכן דיגיטלי, הדרכות, קורסים דיגיטליים וסדנאות אונליין, הינם חומרים הניתנים לשכפול, ולכן על פי חוק לא יינתן בגינם פיצוי כספי. במידה ואינך שבעת רצון עם אחד ממוצרינו ניתן לפנות אלינו במייל לבירורים ולשאלות נוספותmeitalbz120@gmail.com 

  1. רשימת הדיוור:
   האתר מציע לגולשות בו להירשם לרשימת הדיוור. ניתן לבקש לצאת מהרשימה בכל עת באמצעות פנייה לmeitalbz120@gmail.com . ניתן גם לצאת מרשימת הדיוור באופן עצמאי, על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית הדיוורים עצמם. הדיוורים עשויים לכלול תוכן שיווקי ופרסומי.

  2. (להלן, “האתר”). לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש בלשון נקבה, אולם הם מכוונים לכלל המגדרים